فروش مزرعه

۹ ماه پیش

فروش مزرعه ای بسیار زیبا و دیدنی، 45هکتار، شامل باغ انار بزرگ، حدود 500 متر ساختمان، دو حلقه چاه آب، یک حلقه چاه آب شیرین، دیوارکشی، گاز کشی، مرغداری 70هزار تایی گوشتی، فاصله تا اصفهان 20 کیلومتر، قیمت 18میلیارد تومان

قیمت: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰