فروش ملکی با سودآوری بسیار بالا

۱ ماه پیش۵۲۰۰۰ متر زمین در ۱۰ قطعه ۵۰۰۰ متری و ۶۰۰۰ متری با سند تک برگ به صورت کلی و یا قطعه ای در اشتهارد کرج که به دلیل قرار گیری در بر اتوبان کمربندی ۲ جدید تهران که از ۵ استان میگذرد ( اتوبان آبیک - چرمشهر ورامین) ونیز صنعتی شدن آن منطقه بسیار در حال رشد است فرصتی مناسب برای سرمایه گذاری میباشد. قیمت زمین درحال حاظر از متری ۳۰,۰۰۰ تا۱۰۰,۰۰۰ تومان است (بسته به جایگاه هر قطعه) ولی به محض گرفتن مجوزهای تغییر کاربری برای صنعتی شدن که مبلغ ناچیزی هم هست قیمت زمینها از متری ۲۵۰,۰۰۰ تا ۵۰۰,۰۰۰ تومان میشود. و بنده به دلیل سفر فوری زیر قیمت حاظر به معامله هستم.