10 هزار متر زمین صنعتی _ تجاری

۵ ماه پیش

توضیحات تلفنی 09124450308 09384440308 گودرزی 4 دیواری محصور برق 50 امپر 7 باب مغازه درب تریلی رو دارای توافقنامه از جهاد کشاورزی سند 6 دانگ