اجاره کارخانه سنگبری محمود اباد

۱۰ ماه پیش

کارخانه سنگبری واقع در خیابان ٢٦ محموداباد اصفهان به متراژ ٨٠٠٠ متر با تجهیزات کامل به مبلغ ماهیانه ٤٥ میلیون تومان اجاره داده میشود