اجاره کارخانه سنگبری محمود اباد

جمعه 29 تیر 1397

کارخانه سنگبری واقع در خیابان ٢٦ محموداباد اصفهان به متراژ ٨٠٠٠ متر با تجهیزات کامل به مبلغ ماهیانه ٤٥ میلیون تومان اجاره داده میشود