فروش کلنگی اداری بربخارست ۴۶۰ متری

يكشنبه 06 خرداد 1397

فروش ملک کلنگی ساختمانی ۵طبقه اداری شیک احداثی درزمینی بمساحت۴۶۰متر بربخارست ۲۰ساله.سنداداری بنای مفید۱۰۰۰متراداری.سندپاک وتک برگ.به بالاترین پیشنهاد.قیمت پایه برمبنای فقط زمین متری۳۲میلیون تومان وقابل گفتگو میباشد.

09106801216