فروش زمین یک هکتار تقاطع بزرگ راه ابیک به چرمشهر

جمعه 20 مهر 1397

فروش زمین یک هکتار تقاطع بزرگ راه ابیک ب چرمشهر و نظراباد ب اشتهارد بعد از نجم اباد بصورت دو نبش موقعیت عالی جهت سرمایه گذاری و ایجاد مجتمع خدماتی رفاهی ،پمپ بنزین و گاز و گازوئیل و خدمات...... معاوضه با مسکونی و ماشین مشارکت جهت تاسیس مجتمع خدماتی و رفاهی 09137127025 09123000947