گاوداری شیری 9 هزار مترمربع کهریزک

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

فروش گاوداری شیری تهران - بعد از کهریزک مساحت 9 هزار مترمربع پروانه 50 راسی مولد مسقف 2700 مترمربع غیرمسقف 4000 مترمربع شیردوش 8 واحدی بنا اداری ، مدیریت و کارگری 240 مترمربع برق 50 آمپر 700 اصله درخت سایه پایان کار سند تماس و تلگرام : 09334551412 به SMS پاسخ داده نمیشود.