فروش زمین در بابلسر

۴ ماه پیش
ویژه صفحه اول


بابلسر فروش زمین ب مساحت ١١٠٠ متر واقع در نزدیکیه فلکه ساعت با کاربری مسکونی تجاری جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید در خدمتم ٠٩١٣١٠٤٧٥٨٧ ٠٩١٣٠٠٩١٤٤١