مشارکت در ساخت ملک کلنگی ورثه ای تهران

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

مشارکت در ساخت ملک ورثه ای347 متر 95 متر تجاری  در تهران خیابان سبلان شمالی مشارکت در ساخت نیازمند به سازنده 1 دنگ فروشی یه واحد مغازه سرقفلی می باشد که بایستی خریداری شود  تهران خیابان سبلان شمالی-خیابان علی اصغر نوری-کوچه داداشی شاهین 09109032264