12 هکتار گاوداری فروشی

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

12 هکتار زمین دارای سند شش دانگ دیوارکشی بتونی 3.60 متر با مجوز 2000 راس گاو و مجوز 24000 متر مسقف و 12000 غیر مسقف به همراه 2 حلقه چاه عمیق مجوز دار برق سه فاز دارای استخر ذخیره 200 متر مربعی دارای 200 اصله درخت کاج در کنار کمربندی در حوالی فرودگاه امام خمینی فروش به علت مهاجرت و همچنین دارای امکانات دیگر برای خریدار.متری 120 هزار تومن قابل مذاکره