فروش کارگاه در امین آباد

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

فروش یا معاوضه کارگاه در امین آباد مساحت 2070 مترمربع سالن 600 مترمربع سند تک برگ سه بر اداری 50 مترمربع کارگری 60 مترمربع آب ، برق 3 فاز ، گاز تماس و تلگرام : 09334551412