عرضه پودر و سنگ نمره جوشقان

۲ روز پیش

"عرضه پودر و سنگ نمره جوشقان" _عرضه پودر و سنگ نمره جوشقان به ابعاد ( سایز ) نمره 2 – نمره 3 – نمره 4 بصورت فله و بسته بندی ( کیسه های 30 کیلویی ) با سرویس دهی سریع به تمام نقاط کشور _پودر سنگ و سنگ نمره جوشقان برای کاربری در نما شسته ، موزائیک سازی ، مبلمان شهری و .... _برای دریافت پودر سنگ و سنگ نمره جوشقان با گروه پردیس تماس بگیرید . دفتر سفارشات : 02144708845 مهندس شمس : 09123840356 www.Gpardis.com info@gpardis.com