میز صندلی حصیری تاشو  و ثابت چوبی و  حصیری وپلاستیکی