فروش کارخانه فعال تولید مواد لبنی در شهرک صنعتی عباس آباد | تهران