اجاره زمین کشاورزی در کرمانشاه

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

یک قطعه زمین کشاورزی در اسلام آباد غرب اجاره داده می شود. این زمین 12 هکتار مساحت داشته و دارای یک حلقه چاه عمیق با دبی 16 لیتر بر ثانیه می باشد. این زمین کشاورزی مجهز به سیستم مکانیزه آبیاری بارانی است که می تواند کمک بسیار زیادی در صرفه جویی هزینه بهای آب نماید. 10 هکتار از زمین قابل کشت فوق بر جاده است. در مابقی این زمین تا به حال کشت آبی صورت نگرفته است. شرایط اجاره : توافقی تلفن تماس: 09125635298 کریمی