فرو ش زمین صنعتی در شهرک صنعتی شمس آباد

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

فرو ش زمین صنعتی در شهرک صنعتی شمس آباد مشخصات کارخانه: • مساحت زمین 5520 مترمربع • 3200 مترمربع فوندانسون سوله • مساحت ادارای و کارگری 320 مترمربع در مرحله پایان سفت کاری • مساحت نگهبانی حدود 8 مترمربع در مرحله پایان سفت کاری • مساحت سرایداری 80 مترمربع در مرحله پایان سفت کاری • در حال ساخت • نوع برق 32 آمپر-قابلیت گرفتن هر نوع برق متناسب با کار • نوع جواز سلولوزی • قیمت 2/200 میلیارد ------------------------------------------------ ارزش های سرمایه گذاری : • قابلیت احداث کارخانه سلولوزی • قرارداشتن در بزرگترین شهرک صنعتی خاورمیانه • همجواری با فرودگاه بین المللی امام خمینی • نزدیک بودن به تقاطع جاده قدیم قم و آزادراه خلیج فارس • نزدیک بودن به تهران • فاصله 8 کیلومتری از ایستگاه راه آهن

قیمت: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰