زمین مسکونی کهندژ فروشنده واقعی

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

600مترمسکونی خیابان کهندژ خیابان ملت پلاک دوم فاصله تا کهندژ قدس صمدیه لباف کمتر از یک دقیقه.قیمت 600 ملیون.مشتری واقعی تخفیف واقعی میدم

قیمت: ۷۰۰