زمین کشاورزی نیشابور

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

فروش 10 هکتار زمین کشاورزی در نیشابور با قابلیت دریافت انواع وام بانکی و دارای آب مستقل و سند ششدانگ بدون معارض

املاک بزرگ ایران
Bigmelk.com