فروش زمین 23100 متری در بهترین نقطه شهر مشهد

سه شنبه 21 دی 1395

فروش زمین 23100 متری زمین 23100 فروشی در بهترین نقطه شهر مشهد فاصله تا میدان فهمیده 500متر زمین فوق در حال حاضر مشاء با توافق شهرداری و گذشتن خیابانی از وسط زمین و قطعه بندی شدن زمین به قطعات 200 متری به بالا و تأییدیه نقشه توسط کمیسیون شهرداری زمین با تخفیف از 41 به 35 درصد ورود به حریم روبرو گردید.

توجه: اعتبار این آگهی به پایان رسیده است.