زمین تجاری در سمنان

يكشنبه 12 دی 1395

زمین در سمنان زمین تجاری در سمنان یک قطعه زمین بر بلوار اصلی شهرک خدماتی سمنان سه بر به مساحت 511 مترمربع با کاربری خدماتی ، تجاری ، صنعتی ، کاغذی و سلولزی و انبار و فروشگاه و نمایشگاه و نمایندگی خودرو آماده فروش فوری

توجه: اعتبار این آگهی به پایان رسیده است.