فروش باغ مازندران با کاربری کشاورزی-تولیدی- شهرک سازی در نشتارود