فروش گاوداری در مراغه

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

فروش گاوداری واقع در جاده هشترود روبروی جاده روستای گل تپه مساحت: 135737 انبار علوفه 360 متر اسطبل اسب هت 130 طویله ها 550 متر دارای دو حلقه چاه مزایده ای قیمت کارشناس 189 میلیون مزایده روز یک شنبه 95/10/19 اداره ثبت

قیمت: ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰