فروشنده ملکهای‌ بزرگ در تهران(مستغلات،زمین،کلنگی)

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

فروشنده ملکهای‌ بزرگ در تهران فروشنده ملکهای‌ بزرگ در تهران(مستغلات،زمین،کلنگی) فقط خریدار واقعی تماس بگیرد. (مشارکت،تهاتر،مستغلات،زمین،کلنگی). تمامی موارد ذکر شده زیره قیمت منطقه با بهترین شرایط معامله