فروش باغ در سمیرم اصفهان گرموک 85000 متر

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

فروش باغ سیب و زمین زراعی درشهر سمیرم
حدود ۳ و نیم هکتار باغ سیب
حدود ۴ و نیم هکتار زمین زراعی
جمعا ۸ هکتار هست
تقریبا ۶۰۰ اصله درخت ۱۵ ساله و ثمری
رد و گلدن
و ۴۰۰ اصله سیب دوساله
سیستم ابیاری قطره ای سه هکتار و نیم
استخر ۱۳.۱۳ عمق دو متر
موتور خانه برقی
خانه ویلایی کوچک
دو عدد امتیاز برق
اب چاه هر ۶ روز ۳۶ ساعت
اب چشمه ۶ ساعت
فروش بخاطر مهاجرت
قیمت پیشنهادی ۴۰۰ میلیون تومان
مسافت از شهر ۲۰ کیلومتر
400000000

املاک بزرگ ایران

قیمت: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

لینک منبع