فروش کارخانه ارد گندم در تهران

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397
ویژه صفحه اول


فروش کارخانجات ارد گندم در سراسر ایران بصورت تخصصی با ۲۰ فایل اختصاصی سهمیه گندم دولتی ثابت خرید وفروش ماشینلات کارخانه ارد والس والک واردات ماشینالات گندم وارداتی فرکش گندم صادراتی مهندس پیام قرایی 09123800411