فروش زمین صنعتی و سوله دربابل

۱۱ ماه پیش

فروش زمین صنعتی و سوله در بابل شهرک صنعتی با مجوز تاسیس مواد غذایی فوری فروشی،4150 متر زمین، 1000 متر سولهمتری 160 ، دو طرف دیوار یک طرف فنس رو به جنگل، دارای پروانه (جواز) تولید میوه خشک املاک بزرگ ایران--Bigmelk.com

قیمت: ۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰

لینک منبع