فروش زمین مزروعی در جاده تهران ساوه

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

50 هکتار زمین مزروعی استان مرکزی واقع در کیلومتر 100 جاده قدیم تهران ساوه منطقه زرندیه دارای 5 جلد سند ششدانگ(دارای یک مالک) و 10 ساعت آب 8 اینچ در هفته.ملک قابل گشترش تا 100 هکتار می باشد. متری 6000 تومان مقطوع
شماره تماس 09192559258