اجاره سوله در تهران

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

سوله مورد نظر داخل شماره دو میباشد 50متر مغازه جهت صافکاری نقاشی یا مکانیکی میباشد (10 میلیون پیش ماهیانه 800 هزار تومان ) 18 متر مغازه جهت اجاره موجوداست (5میلیون ماهی 350 هزار تومان ) 22 متر مغازه جهت اجاره موجود است (10 میلیون ماهی 1 میلیون اجاره موجود است