فروش کارخانه تولید قارچ صنعتی در تهران با امکانات کامل