فروش زمین کشاورزی در نظر آباد

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

10000متراژکل یک حلقه چاه با دبی مناسب کار بری کشاورزی دارای سند مشاء هزار متر باغچه دور فنس کشی شده نه هزار متر زراعی موقعیت بسیار مناسب تلفن تماس: 0912783386902645342102 بیگ ملک Bigmelk املاک بزرگ ایران
لینک منبع