فروش مجتمع گلخانه ای 5 هکتاری (سرمایه گذاری پر بازده)