خرید و فروش / ویلا / در شمال ، مازندران ، نور 55 م الی...