دکوراسیون داخلی ، اداری ، فروشگاهی و نما

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

شیوه کار : - بررسی وضعیت فعلی و نقشه برداری . - دریافت اطاعات کامل پیرامون نیازهای مشتری - تعین سبک طراحی و بودجه . - طراحی و براساس نیازهای جدید مشتری - ارائه طراحی به صو رت سه بعدی . - برآورد دقیق هزینه و زمانبندی اجرا. - اجرای سفارش. مزایا: 1- مشاوره رایگان . 2- طراحی سه بعدی فضا. 3- مطابقت طرح ارائه شده با نیاز .سلیقه و بودجه مشتری . 4- اجرای دقیق . 5- سرعت در تحویل سفارش . 6- هزینه مناسب اجرا برخی از پروژههای انجام شده: 1- دکوراسیون مرکز تعمیرات سونی (شرکت ایران ضبط-آزادی) 2- دکوراسیون تامین اجتماعی نیروهای مسلح ( طبقه مدیریت) 3- دکوراسیون دفتر شرکت نیکسان آسیا (دوربین المپیوس) 4- دکوراسیون فروشگاه LG (جمهوری – دانشگاه) 5- دکوراسیون فروشگاه LG (شریعتی – مینا) 6- دکوراسیون شرکت یکتا فضل کویر (ساختمان وزرا) 7- دکوراسیون شرکت مبلمان اداری ویدا گستر (میدان گلها) 8- دکوراسیون شرکت مهندسین مشاور توان (جردن) 9- دکوراسیون دفتر تعاونی همسفر (ترمینال جنوب) 10- دکوراسیون دفتر وکالت عدل (مطهری) 11- طراحی و ساخت استندهای فروشگاهی المپیوس(تهران و شهرستانها) ، Bosch ، Back On Track و ... 12- ... www.kamoexhibition.com www.kamoco.com kamoco@gmail.com کانال تلگرام آموزشی و روابط عمومی کامو: @kamoadco تلفن تماس: 22060085 بیگ ملک : املاک بزرگ ایران Bigmelk
لینک منبع