معاوضه یا فروش زمین ملکی 430 متر | مازندران، بابلسر