زمین با سند وامتیاز برق اب وگاز معاوضه با ماشین | نوشهر، مارگیرده

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان ملک مورد نظر بافت مسکونی مباشد سندو امتیاز برق واب وگاز وخانه گلنگی نیز دارد تلفن تماس: 09113956997 زمین و باغ املاک بزرگ ایران بیگ ملک Bigmelk
لینک منبع