فروش کارخانه غذایی درکردان غیر فعال با مجوزات لازم