فروش یک قطعه زمین 130000متری در شهرک صنعتی شمس آباد