اجاره سوله

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

سوله مورد نظر در متراژ 480متر سرپوشیده بازسازی شده آماده واگذاری است پیش سی میلیون و ماهیانه نه میلیون تومان