1375 متر  زمین معاوضه آپارتمان مغازه | تهران، شهریار