شهرک صنعتی. شمس آباد اجاره وفروش سوله

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

شهرک صنعتی. شمس آباد اجاره وفروش سوله 1000متر زمین 500متر سالن مواد غذایی 25 امپر برق، فروش یا اجاره زیر قیمت، 2000متر زمین 1000متر سالن فروش یا اجاره زیر قیمت منطقه، شماره تماس 09123800411 پیام قرایی