فروش واحد مسکونی در مسکن مهر البرز

۵ ماه پیش
ویژه صفحه اول


فروش واحد مسکونی واقع در طبقه دوم یک آپارتمان چهار طبقه و تمامی اهالی ساکن هستند
دارای آب، برق و گاز جداگانه
خام، 18 قسط پرداخت شده
2 خواب، دارای کمد دیواری، آسانسور و بالکن