جذب مشارکت در ساخت در گیلان انزلی

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

جذب مشارکت در ساخت در گیلان انزلی نیازمند به سرمایه گذار جهت مشارکت در تکمیل پروژه واقع در خیابان پاسداران بندر انزلی