معاوضه آپارتمان با ویلای شمال

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

خواهان یک واحد آپارتمان در محدوده خیابان خاقانی و معاوضه با مجموعه 6 واحدی(اسکلت)واقع در خیابان ساحلی بندر آزاد انزلی مشرف به دریا به زیربنای850مترمربع دارای پروانه ساخت و سند ششدانگ

قیمت: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰