اکازیون .فروش گاوداری مرغداری

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

فروش گاوداری این ملک دارای 60 هکتار که 20 هکتار ان چهار دیواری بوده.5 سالن مرغداری به ظزفیت 124000 قطعه گاوداری شیری با مجوز 200 راس مولد 2 حلقه چاه کشاورزی شایان ذکر است 10 هکتار ازین اراضی در محدوده بافت شهری بوده که میتوان در ان ساخت و ساز نمود. با موقعیت عالی.........