فروش کارخانه تولید میلگرد با وام میلیاردی فیروز کوه