فروش چاه آب و زمین کشاورزی مناسب پسته کاری

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

فروش چاه آب و زمین کشاورزی مناسب پسته کاری سه حلقه چاه عمیق که دارای پروانه آبدهی به شرح زیر میباشد:
16لیتر بر ثانیه
18لیتر بر ثانیه
21لیتر بر ثانیه

140 هکتار زمین کشاورزی به همراه 3 سند محضری جداگانه
محصولات: پسته .ذرت. گندم جو .خربزه هندوانه. پنبه و ذرت. سردرختی ها
واقع در خراسان شمالی . سنخواست
09155849560