فروش زمین کشاورزی در ورامین

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

فروش زمین کشاورزی سه قطعه زمین کشاورزی در سه سند شش دانگ مجزا به متراژ های:
26130.1 متر مربع
50167.2 متر مربع
51400.3 مترمربع
جمعا : حدود 13 هکتار
بر جاده آسفالت، دارای موقعیت آب برق گاز
یکجا یا جداگانه به فروش میرسد
در ورامین بخش جوادآباد
متری 15000 تومان