زمین 2000مترمربع | رشت، حاجی بکنده

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

2000متربع مربع ،کوچه 8متری دوبر ،واصله باخیابان اصلی 100متر،واصله تادریایک کیلومتر محلی آروم وساکت ،واقع درحاجی بکنده ،برای شهرک سازی یاهرچیزدیگه تلفن تماس: 09395183177 زمین و باغ املاک بزرگ ایران بیگ ملک Bigmelk منبع : شیپور
لینک منبع