زمین کلنگی فوری | رشت، جای بسیار آرام مناسب برای ساخت

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان چهارراه گلسار-خیابان شهید عاطفی کوچه پروین بن بست صفا ویوی زیبای بوستان ملت مناسب برای ساخت شخصی با امتیاز آب و برق و گاز وسند منگوله دار فاصله تا فلکه چهارراه گلسار 3 دقیقه(لطفا خریدار واقعی زنگ بزند) تلفن تماس: 09112332871 زمین و باغ املاک بزرگ ایران بیگ ملک Bigmelk منبع : شیپور
لینک منبع