فروش ملک صنعتی همدان |بینظیرترین ملک صنعتی باامتیازات استثنائی

۱۱ ماه پیش

فروش ملک صنعتی در همدان دارای تمامی امکانات ازقبیل برق سه فازترانس سیصدآمپر٬گاز٬آب لوله کشی شهری٬چاه آب اختصاصی.شش خط تلفن٬درب ریموت٬سی اصله درخت میوه.۱۵۰۰مترزمین۳۸۰مترسالن تولید۷۰متراداری۱۲مترنگهبانی۵۰مترپارکینگ.امتیازات ویژه معافیت بیست ساله ازپرداخت مالیات٬امکان اخذوام باکمترین نرخ بهره٬مناسب جهت هرگونه تولیدمخصوصأدارووتجهیزات پزشکی بخاطرمجاورت ازسه ضلع باشرکت هگمتان داروی غرب وشرکت تدبیرداروهرکدام بابیش ازسی میلیاردسرمایه گذاری

املاک بزرگ ایران--Bigmelk.com

قیمت: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

لینک منبع